Afázia tesztek

De Renzi-féle Token beszédmegértési teszt

Beszédmegértést, beszédemlékezeti sérülést mér, de csak akkor használható, ha színeket és formákat auditív módon érti a beteg. Könnyen felvehető, bármikor abbahagyható, a beteget nem frusztrálja. 30 pontos értékelésével a sérülés mértékét jelzi, ismételt felvétellel számszerűen jellemezhető a javulás.

Letöltések:

WAB teszt előkészítésére megfigyelés, foglalkozási javaslatok

A feladatok felsorolása nem jelent módszertani sorrendiséget. Tetszés szerint lehet válogatni a feladatokból melyek az ágyban fekvő beteggel elvégezhetők. Vegyük figyelembe a beteg egyéni érdeklődését, kívánságait.

Időigényes, de rendkívül fontos, további munkánk szempontjából, a beteg megfigyelése. Beszédének jellemzését végezzük a Szegedi Ambulancia (dr. Hegyi Ágnes és munkatársai) által kidolgozott lap szerint.

A WAB teszt felvételét elő kell készíteni a megfigyeléseink rögzítésével a mellékelt szempontok szerint. Itt megfigyelhetjük az auditív szó felismerést, utánmondási képességet, olvasási képességet. Támpontot kapunk a beszédértés megítélésére, a megnevezési képességre, a beteg automatikus beszédének meglétére. Mindezek a terápia tervezésének szempontjából igen fontosak.

Megfigyelési szempontok 4 tárgy esetén:

Ha lehetséges, bővíthetjük a tárgyak választékát 6-8-ra is! Ennek lehetősége előre vetíti a rehabilitáció sikerességét.

WAB teszt

Megállapítja az afázia tényét és típusát. Az afáziakvóciens (AQ) értéke 100-as skálán fejezi ki az afázia súlyosságát és ad támpontot a terápia megtervezéséhez. Felvétele hosszabb időt vesz igénybe célszerű a beteget elkészíteni a felvételre, ahogyan ezt fentebb bővebben részleteztem is.

Fekvő betegeknek az Ágy melletti formát javasoljuk mely rövidebb idő alatt felvehető, de ugyanúgy kifejezi az afázia típusát és az AQ-t is megállapítja. Mivel az afázia az olvasási, írási képesség elvesztésével is járhat, e képességek felmérő része is ismert. Sajnos a számolási képesség elvesztését még nem tudjuk mérni, magyar standardizált változata még nincs.

Stroke skála

Sürgősségi osztályra bekerülve szokták azonnal felvenni a stroke súlyosságának gyors felmérésére. 30-as skálával dolgozik.

Afázia App

Az Afázia App automatikus napló részét afázia tesztnek ajánlom. Bár nincs standardizálva, mégis objektíven nyomon követhető a beteg állapotának változása a foglalkozások hatására:

Afázia App, automatikus napló

AKV teszt kiegészítve órateszttel és lebenyfunkciók vizsgálatával

A beteg mentális állapotát 100-as skálán fejezi ki. Ismételt felvételnél az állapot változás jól számszerűsíthető. Célszerű órateszttel indítani, ami előrevetíti a teszt elvégezhetőségét és felvételének időtartamát. Az órateszt értékelése 10-es skálán mozog.

Az AKV teszt a Mini Mentál Teszt (Mini–Mental State Examination, MMSE) kérdéseit is tartalmazza. A Mini Mentál Teszt főként a demenciák azonosítására szolgál. Felvétele gyors, 5-10 percig tart, 30-as skálán mér.

Az AKV teszt értékelése megtalálható abban a file-ban is, amelyben maga a teszt, de külön is letöltheti csak az értékelő lapot.

Lebenyfunkciók vizsgálata a CT eredményt támasztja alá. Afáziás betegeknél a WAB teszt felvétele ad objektív eredményt.

A demencia és az afázia kapcsolata

Az afázia diagnózisa neurológiai, valamint logopédiai szempontból jelentősen különbözik. Az akut betegekkel első alkalommal találkozó klinikus vizsgálja a beteg beszédértését, verbális teljesítményét, beszéd utánmondási képességét. Ez alapján differenciálja az afázia fluens avagy non-fluens voltát, szenzoros, illetve motoros komponensének arányát. A logopédus szemével nézve ez a megközelítés elnagyoltnak tűnik, a terápia szempontjából nem ad segítséget. Ő az afáziás beteghez pedagógiai szempontból közelít, felmérése a terápia tervezésének alapja. A beszédfelmérésre használt közismert tesztek során nemcsak a verbális teljesítményt, hanem egyéb kognitív funkciókat is vizsgálunk. Ebből következően a klinikus által afáziásnak diagnosztizált betegek esetében számos betegnél a további terápia szempontjából sorsdöntő demencia diagnózisa summázható.

Sok esetben virtuális és hosszmetszetében áttekintve folyamatosan változó válaszfal van a klinikus és a logopédus által afáziásnak ítélt betegek között. Az akut betegellátás során csak ismételt vizsgálatok és terápiás próbálkozások után mondhatjuk a logopédiai szempontból nem csupán afáziás beteget beszédterápiára alkalmatlannak.

Emlékezet vizsgáló teszt

A Rey komplex ábrateszt B-formája eredetileg 4-8 éves gyermekek számára lett kidolgozva. Ennek ellénere nagyon jól jelezi a terápia sikerességének a lehetőségét afáziás betegeknél.

Megosztom a Facebookon