A team munka jelentősége az afázia terápiájában

Az előadás eredeti címe: Az ápolónők kiemelt szerepe a team munkában a neurológiai osztályon stroke-os és diabéteszes betegeknél.

Szerzők: Törincsiné Sáfrányos Márta diabetológiai szakasszisztens és Baharevné Nádudvari Katalin gyógypedagógus.

Elhangzott: Jávorszky napok, Vác, 2001.

„Ha mindenki azt mondja - de én egyedül mit tehetnék - akkor természetesen egyik sem tesz semmit, ha mindegyik úgy érzi, tőle függ a siker, akkor mind ereje szerint dolgozik.”

Széchenyi István

A neurológiai betegségek bármelyike minden esetben az egész embert érinti, sőt a család további sorsát is meghatározzák, így a gyógyítás is mindig az ember egészére kell, hogy vonatkozzon, környezetének segítésére is gondolva. Ezért a team munka nálunk a siker kulcskérdése.

A beteg csak team munkában rehabilitálható, ezt soha egyetlen pillanatra sem szabad elfelejteni!

Betegeink, sajnos, dacára minden erőfeszítésünknek, szinte soha sem távoznak ugyanolyan egészségesen mint megbetegedésük előtt, mint egy vakbél operáció, vagy kéztörés után, mert a stroke, cukorbetegség, az afázia, a hemiplégia nem gyógyítható. Állapotukon sokat tudunk javítani, de a tények az orvostudomány mai állása szerint nem megszüntethetők.

„Gyógyítunk ritkán, enyhítünk gyakrabban”

Fontosnak tartjuk, hogy a betegeknek a lehető legnagyobb segítséget nyújtsuk, mert a stroke villámcsapásként megváltoztatja életüket, szomatikus, pszichés és szociális szempontból egyaránt. Kiszolgáltatottságukat még fokozza az afázia ténye. A beteg, aki a család gondját tartotta a vállán, most ápolásra, vagy jobb esetben csak segítségre szorul, munkaképessége csökken, ennek függvényében a család gazdasági helyzete is lényegesen romlik, s ezt még tetézi a beszédképtelenség és az ezzel járó fokozottabb indulati reakciók. Úgy éreztük, mindenképpen indokolt tehát, hogy összefogva próbáljuk a beteget az elérhető legmagasabb szintre eljuttatni.

Az ápolónők kiemelt szerepe

Ápolási feladatainkat nehezíti az a tény, hogy a betegek sokszor nincsenek tudatuknál, vagy korlátozottan beszámíthatók, ezért munkánkban az együttműködés hangsúlyozottabb. Nagy szerepe van az ápolónőnek, nemcsak a beteg megfigyelésében, hanem a hozzátartozók megnyugtatásában is, hiszen ők veszik észre leghamarabb a betegnél a legkisebb változásokat is, hogy a bénulást követi-e beszédzavar, vagy a kialakult beszédzavar valóban oldódott-e? A hozzátartozók megnyugtatásában fontos a szerepük, még akkor is, ha orvosi kérdésekben nem nyújthatnak tájékoztatást, de a hozzátartozókat sokkal jobban megnyugtatja az a tény, hogy jól aludt, egyedül mosakodott, mint a számukra ismeretlen vizsgálati módszerek, gyógyszeres kezelésről kapott tájékoztatók.

A beteg és a hozzátartozók is a team tagjai

Szemléleti változás kell ahhoz, hogy a beteget és hozzátartozóit egyenrangú félként fontos megnyerni a gyógyítás érdekében. A hozzátartozókban élénken élnek az előítéletek az idegosztállyal szemben. Vidéki kórház lévén, fokozottan meg kell küzdenünk az előítéletekkel is: „az idegosztályon bolondok vannak.” Maguk a betegek sem mentesek ettől az előítélettől, ráadásul most saját bőrükön tapasztalják, hogy beszédképességük csökkenésének arányában környezetük lekezeli őket. Ennek leküzdéséhez nagyon jó eszköz a számítógép. A gép kezelését hamar elsajátítják a betegek, élvezik, s a hozzátartozók szemébe ezzel óriásira nőnek.

Demens cukor betegeknél, valamint hemiplégia esetén az inzulin beadását csak hozzátartozó segítségével látjuk biztosítottnak. Oktatásnál jelenlétük nélkülözhetetlen. Ezt célozzuk azzal, hogy már a kórházi tartózkodás alatt szeretettel látjuk a foglalkozásokon az érdeklődő hozzátartozókat, és mindent megteszünk, hogy érdeklődő legyen minden hozzátartozó. A megértett beteg közérzete más, saját energiáját képes mozgósítani a terápiához, így az, eredményesebb.

Fontos szerepe van a team munkájában a már kezelt betegek példájának. A gyógyulóban lévő beteg jobban értékeli saját eredményeit, ha látja honnan is indult, a friss betegbe reményt önt a már sokat javult sorstárs példája.

A gyógyszeres kezeléssel párhuzamosan végzett gyakorlatok a betegek személyiségét is fejlesztik, hiszen aktívan részt vehetnek saját gyógyításukban, nem csak várják a segítséget. Ezzel a depresszió kialakulását lehet elkerülni, vagy súlyosságát csökkenteni, sőt gyógyszeres kezeléssel kombinálva teljesen megszüntetni.

A beteg jövőjével törődő családokban sok fejtörést okoz az, hogy hogyan lesz tovább? Ezen kérdések megoldásában a szociális nővér szerepe óriási, de társadalmi összefogásra van szükség, hogy a szociális háló valóban hálóként működjön.

A megmaradt készséget, a hozzátartozóknak és a team résztvevőinek kell felfedezni és fejleszteni, de nem lehet csak az egészségügy keretein belül a problémát kezelni. Nagyra értékeljük, hogy minden stroke-os betegnek azonnal segítséget tudtunk nyújtani, sőt ma már, az összehangolt segítség eredményeként a kontrollra bejövő régebbi betegeink sorsán is tudtunk változtatni, mert ambuláns kezeléssel állapotukban nagy változást értünk el. A Társadalombiztosító felé szeretnénk bizonyítani, hogy jó befektetés a nyugdíjasok kezelése is, mert az unokák szempontjából kell nézni a nagyszülők példáját, eredményeit.

A team tagjai és szerepük a terápiában

A team tagjai tehát: az orvosok, ápolónők, gyógytornászok, fizikoterápiás asszisztens, logopédus, diabetológus, pszichológus, szociális nővér, a család és maga a beteg. A kórteremben, a rehabilitációs osztályon lévő már kezelt betegek is a team tagjai.

Orvos

Orvosok szerepe a pontos diagnózis felállítása, gyógyszeres kezelés beállítása, az állapot változás nyomon követése. A betegséggel kapcsolatos információ adása a team tagjainak.

Ápolónők

Az ápolónők feladata a beteg ápolása, az orvos utasításainak betartása, betartatása, a beteg állapot változásainak megfigyelése, jelzése a team tagjai felé. A hozzátartozóknak segítségnyújtás az otthoni ápolási feladatokra való felkészüléshez.

Diabetológus

Diabetes esetén hangsúlyosabb diabetológus és a labor asszisztensek szerepe a neurológus mellett, de fontos hogy a szemész és bőrgyógyászati szakorvos, esetenként érsebész, sebész is tagja legyen a teamnek. Kiemelt szerepe van a szakorvosok közötti együttműködésnek a gyógyszerek adásánál, mert ezek kombinációja megváltoztatja a mellékhatásokat is, s erre külön kell figyelni. Az ápolónők, a diabetológiai szakasszisztens és a dietetikus együttműködése ad csak jó eredményt.

Diabetológiai szakasszisztens a team alappillére a beteg és a hozzátartozók felkészítésében. A tanácsadásnál a szakkifejezések használatát egyénre szabjuk. Ez a betegség egy állapotot eredményez, melyet nem kell titkolni, mert csak együttes erőfeszítés mellett érhető el, hogy a beteg normális életet élhessen. Jelentősége miatt a cukorbetegség esetére vonatkozó teendőket egy önálló lapon, a Teendők cukorbetegség esetén oldalon ismertetjük.

Gyógytornász, fizikoterápiás asszisztens

Gyógytornász, fizikoterápiás asszisztensé a mozgás-rehabilitáció végzése az orvosi utasítás alapján, külön gondot fordítva a diabetes betegek mozgáskultúrájának átalakítására. Az esetleges nyelési problémák esetén a megfelelő stimulálás végzése Tens készülékkel. Munkájukról a team tagjait tájékoztatni kell, főleg az ápolónőkkel és a családdal kell együtt dolgozniuk.

Logopédus

Beszéd-rehabilitáció, nyelési problémák kezelése, tájékoztatás a teamen belül a munkáról, elért eredményekről. A pszichológus munkáját is el kell végeznie a terápia folyamán, mivel stroke-os betegeinket nem tudja a pszichológus fogadni. Gondolni kell, a reziliencia megerősítésére. Reziliencia: tulajdonságok és készségek együttese, melynek segítségével meg tudunk birkózni a nehézségekkel. Fejlesztési területek:

Beteg

A terápia a beteg tevőleges részvétele nélkül elképzelhetetlen.

Betegtársak

A kórterem betegei is, de főleg a rehabilitáción, vagy ambulánsan bejáró betegek hiteles példája ad erőt a betegnek a rehabilitáció nehéz és sokszor alig látható eredményt adó munkájához. A már kezelt betegtárs maga is erőt meríthet, látva a megtett utat az új betegnél.

Pszichológus

A beteg kognitív funkciósérüléséinek feltérképezése. A betegség okozta állapot elfogadtatása. Általános életvezetési tanácsok. Ápolónők diabetes esetén külön figyelmet kell fordítani a gyógyszerek mellékhatásainak megfigyelésére. A hozzátartozóknak segítségnyújtás az otthoni ápolási feladatokra való felkészüléshez.

Szociális nővér

A család és társadalom segítségének lehetőségeiről való tájékoztatás.

Összefoglalt következtetések

Minél hamarabb megkezdi munkáját, és minél nagyobb a team, (szakorvosok, ápoló, asszisztensek, gyógytornász, logopédus, család, betegtársak, maga a beteg) annál jobbak az eredmények.

Javasoljuk, az adaptációs szabadság bevezetését hétvégeken az orvos által javasolt esetekben. A betegek így megerősíthetik az új helyzetben kapcsolatukat a családi környezetben és motiváltabbak lesznek a további javulásért való küzdelemben.

Az osztályon elkezdett napi gyógytornával, amit otthon is folytatnak jobb eredmény érhető el, mint a heti kétszeri fizikoterápiára való bejárással, hiszen így a kezelések ideje nő, a beteg sokkal jobban aktivizálódik, mert a fizikoterápiára való bejárással a gyógyítást teljesen a gyógytornász feladatának tekinti!

Diabetes esetén szükségesnek látjuk a demens betegek oktatásához az asszisztens számára külön időt biztosítani, mert a napi munka mellett ezt csak a vele egy műszakban dolgozók kárára tudja megtenni.

WAB teszttel az afáziás betegek állapota objektíven számszerűen is nyomon követhető, s fejlődés a sérüléstől számított harmadik évben is eredményesen megkezdhető, független az életkortól, jó csapatmunka esetén van eredmény.

Betegeink utógondozására, a kórházi szociális nővér nem tud vállalkozni, önkormányzati feladat kell, hogy legyen.

Fontos a betegklubok megszervezése, mert ezzel megakadályozhatjuk a betegek és környezetüknek elmagányosodását. A klubban a hozzátartozók prevenciója is megtörténik, mivel személyes érintettségük miatt ebben sokkal jobban motiváltak lesznek, mint az átlag népesség.

Sajnos közismert, hogy a csökkent munkaképességűek elhelyezkedése szinte megoldhatatlan, ezért, együttes feladataink megnőnek és felértékelődnek a betegség súlyának csökkentésére, és a további szövődmények megelőzésére, mind a már megbetegedetteknél, mind egészséges környezetükben.

Megosztom a Facebookon