Afázia témakörrel foglalkozó irodalomjegyzék

Szakkönyvek gyakorlatokkal, feladatlapokkal az afázia terápiájához

Gyakorlatok az afázia otthoni gyógyításához
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1995
Összeállította: Póczos Zsuzsanna
ISBN 963-242-289-9
Valerie Eaton Griffith: A Stroke in the Family: A Manual of Home Therapy (Dell Publishing Co. Inc., New York, 1970) könyv magyar fordítása.
Az idézet az előszóból:

A helyreállás első lépése lehet, amikor a beszéd megértésének a képessége tér egyre inkább vissza. Ebben a kezdeti fázisban, amikor a kifejező beszéd még csak szótagokra, esetleg automatizmusokra (pl. név), illetve automatikus sorokra (pl. napok, hónapok nevei) korlátozódik, gyakorlatanyagot nem ebben a könyvben, hanem néhai Lengyel Endréné összeállításában kell keresni, mint ahogy ezt a szerző is említi. Ebben a könyvben a haladóknak szóló gyakorlatok lelhetők fel.


Lengyel Endréné: Gyakorlóanyag afáziás betegeknek
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1995
ISBN 963-242-295-3
Ahogyan azt az előző bekezdésben írtuk, főleg a terápia kezdeti fázisában használható gyakorlóanyagot tartalmaz.


Cseh Katalin - Hegyi Ágnes: Gyakorlatok az afázia kognitív nyelvi terápiájához
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995 ISBN 963 18 6812 5
A/4-es lapon feladatlapokat tartalmaz a könyv. A feladatlapok csoportosítása:

A mindennapi munkához igen jó segítséget jelentenek a feladatlapok.


Eva Maria Engl-Dr. Anneliese Kotten-Ingeborg Ohlendorf-Elfi Poser: Gyakorlatok az afázia terápiájához
Ford. Cseh Katalin
Medicina, Budapest, 1990
ISBN 963-241-761-5
Kézikönyv afáziával foglalkozó szakemberek számára. Sprachübungen zur Aphasiebehandlung c. könyv magyar fordítása.


101 memóriafejlesztő módszer (Játékok, fejtörők, stratégiák)
Szerk.: Koczka Erika
Ford.: Csaba Emese, Komlóssy Judit
Budapest, Reader's Digest, cop. 2005
Terjedelem: 352 oldal
ISBN 963-9562-40-8
A memória fejlesztéséhez igen komoly segítséget nyújt sok játékos, színes feladattal. A könyvben fellelhető gyakorlat típusokat az Emlékezet fejlesztése menüpontban bővebben is részletezzük.


Vassné Kovács Emőke, Rehák Gizella: A nyelvlökéses nyelés
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
6. kiad Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994
142 oldalas kézirat, amit a nyelvlökéses nyelésről szóló weblapunkon bővebben is részletezünk.


Frint Tibor: Hangrehabilitáció, hangterápia
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Fonetikai és Logopédiai Tanszék
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993


Tudományos művek az elméleti ismeretek elsajátításához

Hegyi Ágnes: Afáziaterápiák; Javaslat az afázia kognitív nyelvi terápiájára
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995
ISBN 963-18-6811-7
A 2011-ben megjelent utánnyomás adatai:
Kiadó: Szentendre: Geobook, cop. 2011
ISBN 978-615-5015-07-6
Tudományos igényességgel összegyűjtve történeti áttekintést ad az eddigi terápiás iskolákról.
Ismerteti az új nyelvi terápiájára alapozott kognitív terápiáját. Beszámol a betegválogatás szempontjairól, az eddigi eredményekről őszinte képet adva.


Tanulmányok az afázia témaköréből
Szerkesztette: Krasznárné Erdős Felicia és Feketéné Gacsó Mária
Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2005
ISBN 963-7338-09-8
A kötet gazdag szakirodalmi ajánlással rendelkezik, sőt weblapos lehetőségeket is felsorol.


Osmanné Sági Judit, Erdélyi Alisza: Mi ​a neuropszichológia?
Magvető Kiadó, Budapest, 1982
ISBN 9632717007

Az agysérüléseket követő személyiség- és magatartás-változásokról, a beszédfunkciók sérüléséről (afázia) tájékoztat ez a könyv.

Idézet a borítóról:

A ​Harvard Egyetem múzeumában őrzik Phineas Gage koponyáját, mellette pedig egy több mint egy méter hosszú, három centiméter átmérőjű vasrudat. Az egykori vasútépítő mestert egy baleset tette az ideggyógyászat számára híressé. 1848-ban egy robbanás következtében a vasrúd szabályosan keresztülment a fején. A mester elvesztette az eszméletét, de egy óra múlva magához tért, saját lábán ment orvoshoz, kísérőivel nyugodtan társalgott a fejében keletkezett lyukról. Ezt követően 12 évig élt, így agyi károsodása következményeit volt idejük megfigyelni az orvosoknak. Halála után boncolás igazolta, hogy a vasrúd mind a két homloklebenyét súlyosan roncsolta. Legmeglepőbb az volt, hogy a betegnél nem tapasztaltak szembeöltő pszichikus zavart. Gage a balesetet követően munkaképes maradt. A korábban megbízható munkás azonban felelőtlenné, lustává és munkakerülővé vált. Képtelen volt tervszerűen cselekedni. Másokkal nem törődött, hiányzott az önfegyelme. Tudatában volt betegségének, de ez nem érdekelte, még tréfálkozott is róla. A homloklebegy roncsolódása elsősorban nem értelmi képességei csökkenésével, hanem személyisége megváltozásával járt.


Baharev Zulejka: Az afázia megjelenési formái - esetelemzés
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest, 1996

A szakdolgozat digitalizálása folyamatban van, hamarosan letölthető lesz itt, ezen a honlapon.


Szemelvény gyűjtemény a klinikai beszédzavarok köréből
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Bp)
Összeállította: Subosits István
Fordítók: Feketéné Gacsó Mária, Lőrik József
2. kiad., Budapest: Tankönyvkiadó, 1991
Cikkeket és kivonatokat találunk benne afáziával, dysarthriával kapcsolatos kérdésekről (terápiák, klinikai leírások, diagnosztika). A kötetet függelék egészíti ki, ahol gyakorló anyagot találunk a terápiához.


Dysarthria Szöveggyűjtemény
Godfrey E. Arnold et al.
Ford. Kurucz József, Mérei Vera, Miskolczi László
Szerkesztő: Vécsey Katalin
Budapest, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 1995
Mottó: „A személyt gyógyítsd, ne a beszédet!”
A pedagógiai beszédterápia jegyei, afázia és dysarthria esetén (58-71. old). A cikk tömören jellemzi a beszédhibás személyt és szól a hozzátartozókhoz. Ismerteti a különböző terápiás lehetőségeket, gyakorlatokat.
L. Förster: Dysarthria felnőtteknél
A felosztás a logopédiai szempontú differenciál diagnosztika és terápia szempontja 86-103. oldalak.
A beteg és környezetének együttes segítségét szakmai kihívásnak tekinti, hiszen a probléma összetettsége miatt csak interdiszciplináris szemlélettel oldaható meg a probléma.
Vannay Aladárné: A felnőttkori dysarthria tünetei, felosztása, kezelése
117-123. oldalak.


Előadások a beszédkutatás területéről
szerk. Mérei Vera, Vassné Kovács Emőke
BGGYTF Jegyzete
Budapest, Tankönyvkiadó, 1993
Mérei Vera: Afázia terápia Labnuage Master-rel
105-109. old.
Elektromos gépi szerkezet, mely a képekre ragasztott magnószalagját hangszóró mondja ki, ezzel a kép, és hang kapcsolatot teremti meg. (Keeman programja)
Lietes borítékos módszere tovább fejleszti különböző szakterületekre a programot.


Szakkönyvek a rehabilitáció témaköréből

Rehabilitációs orvoslás
Szerk.: Vekerdy-Nagy Zsuzsanna
Medicina Könyvkiadó Zrt., 2010
ISBN 9789632262765

Idézet az összefoglalóból:

A Rehabilitációs orvoslás tankönyv széles körű seregszemlét tart a rehabilitáció szerteágazó, mégis egységes egészén. Az alapos körültekintéssel készült munka egyúttal azt a széles körű specializációt is bemutatja, amely az orvosi rehabilitációban, akárcsak más szakterületeken az elmúlt évtizedekben végbement és ma is folyik. Az átfogó rehabilitáció sikere összefügg a betegséget, balesetet megelőző életmóddal, a különböző korosztályok életvitelével, a rehabilitációra szorulók fizikai és pszichikai kondíciójával.


Bizonyítékokon alapuló rehabilitációs medicina
Szerk.: Vekerdy-Nagy Zsuzsanna
Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016
ISBN 9789632266046

A rehabilitáció alapkérdéseitől a legújabb ellátási programokig a leglényegesebb témaköröket 50 fejezetben tárgyaló munka alapos és nélkülözhetetlen.

Megosztom a Facebookon